యుకియాంగ్ చరిత్ర

 • 2018-2021
  అవక్షేపణ & ఆవిష్కరణ 2018-2021
 • 2016-2017
  మంచి సేవ మరియు సమర్థవంతమైన 2016-2017
 • 2010-2015
  కాన్ఫిడెంట్ & ప్రొఫెషనల్, సర్వీస్ 2010-2015
 • 2009
  ఏకం, శ్రద్ధ, నాణ్యత 2009
 • 2008
  ఒలింపిక్ గేమ్, బాధ్యత 2008 తో కలిసి
 • 2007
  ఒకటిగా ఏకం అయ్యి ముందుకు సాగండి, బ్రాండ్ 2007
 • 2006
  అభివృద్ధి అనేది సంపూర్ణ సత్యం, 2006 అభివృద్ధి
 • 2005
  చైనా లవ్ హార్ట్, స్ట్రాటజీ 2005
 • 2004
  క్వింగ్‌డావోలో, 2004 వరకు పెరిగింది
 • 2003
  బయటకు రండి, 2003 లో జన్మించారు